جستجو

تازه ترین اخبار وبلاگ فروشگاه

اثر محافظتی جنسینگ آمریکایی بر لنفوسیت‌های انسانی در برابر رادیوتراپی

اثر محافظتی جنسینگ آمریکایی بر لنفوسیت‌های انسانی در برابر رادیوتراپی

پرتودهی یونیزاسیون (IR) با افزایش تشکیل گونه‌های اکسیژن فعال شده (ROS) باعث آغاز استرس اکسیداتیو داخل سلولی می‌شود. ROS با حمله به DNA منجر به مرگ سلولی می‌شوند. به دلیل کاربرد متنوع IR در پزشکی، کشاورزی و صنعت، استفاده از محافظت‌کننده‌های پرتویی یک نیاز ضروری برای مردم است. اگرچه، کاربرد محافظت‌کننده‌های پرتویی که در حال حاضر تحت بررسی هستند، به علت سمیت ذاتی آن‌ها محدود شده است. 
در سال 2010، در دانشگاه کارولینای شرقی، آمریکا، مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر عصاره استاندارده شده جنسینگ آمریکای شمالی (NAGE ، حاوی 11/7 درصد جینسنوزید) بر روی آسیب DNA در لنفوسیت‌های انسانی در 90 دقیقه پیش از پرتودهی ارزیابی شد. 
با استفاده از عصاره‌ی استاندارده شده جنسینگ آمریکای شمالی (NAGE) در غلظت 250-1000 (میکروگرم بر میلی لیتر)، 90 دقیقه قبل از پرتودهی (با قدرت Gy 1 و 2 )، آسیب DNA در لنفوسیت‌های حاصل از 40 فرد سالم (23 مرد، 17 زن) با میانگین سنی 43/3 سال، بدون در نظر گرفتن سابقه قرار گرفتن در برابر عوامل سرطان‌زا، با روش cytokinesis-block micronucleus ارزیابی شد. آزمایشات مشابه نیز در لنفوسیت‌های درمان شده با WR-1065 - معتبرترین ترکیب محافظ پرتویی مورد تایید از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)- در غلظت 1 و 3 (میلی مول بر لیتر) انجام شد. علاوه‌بر‌این، قبل و بعد از پرتودهی، لنفوسیت‌های حاصل از 10 فرد برای ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل (TAC) و گونه‌های اکسیژن فعال‌شده (ROS) آن‌ها اندازه‌گیری شد. 
براساس نتایج مشاهده شد که اثر قابل توجه عصاره استاندارده شده جنسینگ آمریکای شمالی (NAGE) در برابر آسیب DNA و اختلالات کروموزومی القاء شده توسط سزیمCs-137 (ایزوتوپ پرتوزا عنصر سزیم) در لنفوسیت‌ها، بستگی به غلظت داشت. NAGE (در غلظت 750 میکروگرم بر میلی لیتر) میزان آسیب DNA را پس از پرتودهی (با قدرت Gy 1) حدود 50/7 درصد و (با قدرت Gy 1) 35/9 درصد، در مقایسه با نتایج WR-1065، کاهش داد. همچنین نتایج نشان داد که عصاره استاندارده شده جنسینگ میزان آسیب DNA و گونه‌های اکسیژن فعال‌شده (ROS) را کاهش و نرخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل (TAC) را در لنفوسیت‌ها افزایش داد. 
براساس نتایج این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که عصاره استاندارده شده جنسینگ آمریکای شمالی (NAGE) ترکیب طبیعی نسبتا غیرسمی است که پتانسیل محافظتی در برابر پرتودهی در لنفوسیت‌های انسان را دارد؛ طوریکه مصرف آن 90 دقیقه قبل از پرتودهی همچنان اثر محفاظت پرتویی دارد. ممکن است یکی از مکانیسم‌های محافظت پرتویی، از طریق حبس رادیکال‌های آزاد و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل (TAC) داخل سلولی باشد.
- Lee, T-K., Kevin, F.O., Wang, W., M.Johnke, R., Sheng, Ch., M.Benhabib, S., … R.Allison, R. (2010). Radioprotective Effect of American ginseng on Human Lymphocytes at 90 Minutes Postirradiation: A Study of 40 Cases. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(5), 561-567. Retrieved from http://science.naturalnews.com/pubmed/20491513.html

-Luzhna, L., Kathiria, P., & Kovalchuk, O. (2013). Micronuclei in Genotoxicity Assessment: From Genetics to Epigenetics and Beyond. Frontiers in Genetics, 4(131). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد